Titels

De titel van een werk of een tijdschrift kan, in theorie, worden beschermd. In de praktijk wordt, gezien het feit dat een titel in het merendeel van de gevallen samengesteld is uit enkele banale woorden of is opgesteld uit de gesproken taal, de bescherming vaak geweigerd aangezien de titel niet kan worden beschouwd als zijnde origineel (zie hiervoor Definitie van origineel). Titels worden daarentegen vaak opgenomen onder de vorm van het merk.

De bescherming door het auteursrecht werd geweigerd in volgende gevallen:

  • ‘Metro’ voor een tijdschrift
  • ‘Fashion TV’ voor een televisie-uitzending
  • ‘Les maîtres du temps’ voor de titel van een film

De bescherming werd wel toegestaan in de volgende gevallen:

  • ‘Vol de nuit’ de titel van het werk van Saint-Exupéry werd door de rechtbank als origineel beschouwd op grond van het feit dat het om een uitdrukking ging die geen deel uitmaakte van de courante taal en de beknoptheid van drie woorden, zonder adjectief of lidwoord en roept zo de eenzaamheid van de piloot in de nacht op.
  • ‘Clochmerle’ werd origineel beschouwd, aangezien het verband tussen de woorden ‘cloche’ en ‘merle’ een creatie van de geest uitmaken.

Als conclusie kan worden gesteld dat, wanneer een titel banaal is, hij kan worden gebruikt als titel van een ander werk, onder voorbehoud van het respecteren van de wet betreffende de handelsgebruiken.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet? > Voorbeelden van creatie beschermd door het auteursrecht

Print Friendly, PDF & Email