Vertalingen

Een vertaald werk zal beschermd zijn wanneer het origineel is (zie hiervoor 2. Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet?). Dat wil zeggen, wanneer de auteur persoonlijke keuzes gemaakt heeft wat betreft de woorden of uitdrukkingen. Dat is meestal het geval. Geschreven teksten, mondelinge presentaties of cinematografische werken kunnen worden vertaald, gedubd of ondertiteld. Zowel het oorspronkelijk werk als het vertaalde werk zullen dan beschermd zijn. De exploitatie van een vereiste vertaling heeft twee toestemmingen nodig, deze van de auteur van het oorspronkelijke werk en deze van de vertaler.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet? > Voorbeelden van creatie beschermd door het auteursrecht

Print Friendly, PDF & Email