Verzamelingen van werken, bloemlezingen en encyclopedieën

Verzamelingen van werken, bloemlezingen en encyclopedieën kunnen worden beschouwd als databanken (zie hiervoor Databanken). Databanken worden door de wet op volgende wijze gedefinieerd: “Een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn.”

Terug naar: Over Auteursrecht > Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet? > Voorbeelden van creatie beschermd door het auteursrecht

Print Friendly, PDF & Email