Bevoegde minister voor het auteursrecht

Tot voor enkele jaren behoorde het auteursrecht tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie. Het Copernicus akkoord hevelde deze bevoegdheid per 1 augustus 2002 evenwel over naar de Federale overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie. Sindsdien is de Minister van Economie bevoegd voor deze materie.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wat beschermt de auteurswet?

Print Friendly, PDF & Email