Situering van het auteursrecht

Het auteursrecht maakt deel uit van de familie van de ’intellectuele eigendomsrechten’.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder het octrooirecht, het merkenrecht, het kwekersrecht, het tekeningen- en modellenrecht) bieden een juridische bescherming aan creaties of voortbrengselen van de geest, die het gewone of banale overstijgen.

Deze bescherming is:

exclusief (monopolies): mogelijkheid zich te verzetten tegen namaak
beperkt in tijd
beperkt in ruimte
• vatbaar voor overdracht, volgens de regels bepaald in de wet.

Naast de exclusieve rechten, waarvoor steeds de toestemming moet worden gevraagd aan de rechthebbende, bestaan er ook uitzonderingen (voor meer uitleg zie Wat zijn de uitzonderingen op het auteursrecht?) op de intellectuele eigendomsrechten. Dankzij deze uitzonderingen kan de gebruiker onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het werk zonder toestemming te vragen. In ruil daarvoor moet door de gebruiker in bepaalde gevallen een vergoeding worden betaald (zie hiervoor Wat doen beheersvennootschappen?).

Terug naar: Over Auteursrecht > Wat beschermt de auteurswet?

Print Friendly, PDF & Email