Twee voorwaarden

Om auteursrechtelijke bescherming te genieten, moet het werk voldoen aan twee voorwaarden:

• Vooreerst zal het auteursrecht enkel bescherming bieden aan concrete uitdrukkingswijzen. Ideeën worden niet beschermd (meer hierover in Welke werken worden niet beschermd door het auteursrecht?).

• Een tweede voorwaarde voor de bescherming van het auteursrecht is de vereiste van ’originaliteit’ of ’oorspronkelijkheid’ (meer hierover in Wanneer is mijn werk origineel in de zin van de auteurswet?).

Terug naar: Over Auteursrecht > Wat beschermt de auteurswet?

Print Friendly, PDF & Email