Terug naar de essentie van het auteursrecht

De Basta-aflevering in januari 2011 bracht nog maar eens op pijnlijke wijze de zwaktes van het collectieve beheer aan het licht; helaas opnieuw een bevestiging van de heersende publieke perceptie over auteursrechten, waartegen stilaan een hetze lijkt te ontstaan. De noodzaak dringt zich op om terug te keren naar de essentie: wat zijn auteursrechten en langs welke omwegen komt het geld terecht bij wie het toekomt?

Om auteursrechten te beheren en om contracten met producenten en uitgevers te onderhandelen kunnen auteurs beroep doen op een beheersvennootschap. Auteurs verenigen zich in auteursvennootschappen opdat zij zich kunnen focussen op hun creatieve bezigheden. Dit geldt niet enkel op het vlak van de muziek: in de wereld van de scheppende kunstenaars laten ook scenaristen, regisseurs, theaterauteurs, literaire auteurs, illustratoren en ga zo maar door hun rechtenbeheer over aan beheersvennootschappen. En niet alleen scheppende kunstenaars, maar ook uitvoerende kunstenaars, producenten en uitgevers kiezen voor een systeem van collectief beheer.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wat betekent collectief beheer?

Print Friendly, PDF & Email