Transparant beheer

De FOD van Economie kijkt steeds nauwlettender toe op de werking van de beheersvennootschappen om eventuele wanpraktijken aan het licht te brengen. Aanleiding hiertoe waren aanhoudende klachten over gebrek aan transparantie en misbruik van macht – klachten die zeker niet golden voor alle beheersvennootschappen maar die wel leidden tot een grondige wetswijziging betreffende de controle. De reglementering rond deze controle op de beheersvennootschappen is niet mals en betekent een aanzienlijke bijkomende administratieve en boekhoudkundige belasting.

Een goed en betrouwbaar collectief beheer is bovendien alleen mogelijk wanneer dit gestoeld is op een ethisch charter dat door de auteurs wordt onderschreven en opgevolgd. Bij gebrek aan regelmatige ruggespraak met de vennoten kan het lastig zijn om het vertrouwen in stand te houden en bovendien zet het de deur open voor een doorgedreven administratieve benadering die haar voeling met de realiteit en met haar doelgroep heeft verloren. Ook buiten de muziek is er nood aan een transparante beheersvennootschap die in naam van haar vennoten een constructieve dialoog aangaat met producenten en gebruikers van de verschillende repertoires (fictie, documentaire, literatuur, illustratie, strip, animatie, theater, choreografie, multimedia), die bovendien geënt is op de specifieke culturele en professionele realiteit van de Vlaamse culturele wereld en die tegelijkertijd internationaal gericht is.

Het alternatief ligt sinds lange tijd ter tafel bij FOD Economie: deAuteurs is sinds september 2011 erkend en operatief sinds januari 2012.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wat betekent collectief beheer?

Print Friendly, PDF & Email