Duur en reikwijdte

Het contract moet ook bepalen hoe lang de rechten worden overgedragen. Is dit voor een periode van 5 jaar, 10 jaar of voor een periode van de volledige beschermingstermijn van het auteursrecht. Voor welk gebied worden de rechten overgedragen? Enkel Belgisch grondgebied of Europees of wereldwijd? Ook dit moet worden aangegeven.

Terug naar: Over Auteursrecht > Welke regels gelden er voor het sluiten van auteurscontracten? > Welke bepalingen moeten aanwezig zijn in mijn auteurscontract?

Print Friendly, PDF & Email