Exploitatieplicht

Niet alleen de auteur heeft verplichtingen. Ook diegene die de werken exploiteert, is er in principe toe gehouden om het werk binnen een redelijke termijn te exploiteren. Dit is de exploitatieplicht.

Terug naar: Over Auteursrecht > Welke regels gelden er voor het sluiten van auteurscontracten? > Welke bepalingen moeten aanwezig zijn in mijn auteurscontract?

Print Friendly, PDF & Email