Schriftelijke overeenkomst

De afspraken worden maar beter schriftelijk vastgelegd. De wet zegt dat ten aanzien van de auteur een contract schriftelijk dient te worden bewezen. Indien de auteur betwist dat hij een bepaald recht zou hebben overgedragen, zal de uitgever of exploitant of producent het schriftelijke bewijs van die overdracht moeten kunnen voorleggen. Het schriftelijke karakter van het contract is slechts een bewijsregel en geen vormvereiste.

Terug naar: Over Auteursrecht > Welke regels gelden er voor het sluiten van auteurscontracten? > Welke bepalingen moeten aanwezig zijn in mijn auteurscontract?

 

Print Friendly, PDF & Email