Werken die behoren tot publiek of openbaar domein

Ook uitgesloten van bescherming zijn de werken die tot het ’publiek domein’ behoren. In principe behoort een werk in de volgende twee gevallen tot het openbaar domein:

• ofwel omdat de prestatie niet is beschermd door het auteursrecht: dat is het geval bij werken zoals bv. afbeeldingen, foto’s, teksten, … die niet oorspronkelijk of origineel zijn, dat wil zeggen dat ze niet de persoonlijke stempel van de auteur dragen (de zogenaamde banale werken)

• ofwel omdat de auteursrechtelijke beschermingstermijn is verstreken: de algemene regel is dat de auteursrechten blijven bestaan gedurende het hele leven van de auteur en 70 jaar na zijn overlijden of na overlijden van de langstlevende auteur in het geval van een in samenwerking tot stand gekomen werk.

Terug naar: Over Auteursrecht > Werken uitgesloten van de bescherming door de auteurswet

Print Friendly, PDF & Email