Naamsvermelding

Artikel XI.170, lid 2 WER (vroeger artikel 6 AW) creëert een vermoeden dat diegene wiens naam op het werk vermeld staat, geacht wordt de auteur te zijn tot bewijs van het tegendeel. Tegenbewijs is steeds mogelijk.

In het geval van pseudonieme of anonieme werken wordt de uitgever vermoed auteur te zijn tot bewijs van het tegendeel. De auteur kan zich op elk moment kenbaar maken: het auteursrecht wordt vanaf dan door de auteur uitgeoefend.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wie wordt beschermd door het auteursrecht?

Print Friendly, PDF & Email