Onsplitsbare of ondeelbare medewerking

Hiervan is sprake wanneer de bijdragen in het werk zijn versmolten en de individuele bijdrage aan het werk niet meer te herkennen is.

In eerste instantie regel je ook hier de relatie tussen de coauteurs het beste in een overeenkomst.

Bij gebrek aan overeenkomst bepaalt artikel XI.168 WER (vroeger artikel 4 AW) dat er geen afzonderlijke uitoefening van de rechten mogelijk is zonder toestemming van de andere(n). De rechten moeten samen uitgeoefend worden. Elke auteur heeft als het ware een vetorecht ten opzichte van zijn of haar coauteurs voor de exploitatie van het gemeenschappelijk werk. In geval van onenigheid beslist de rechtbank. Elke auteur kan wel afzonderlijk optreden tegen namaak en voor zijn deel schadevergoeding vorderen.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wie wordt beschermd door het auteursrecht? > Werken gemaakt door meerdere auteurs

Print Friendly, PDF & Email