Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Wanneer men als coauteur met anderen meewerkt aan een kunstwerk, is het aan te raden om een overeenkomst op te stellen tussen de verschillende auteurs. Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt wie de coauteurs zijn en bepaalt eenieders aandeel in het gemeenschappelijk werk in functie van hun respectievelijke inbreng. In deze overeenkomst kunnen de auteurs ook de samenwerkingsregels bepalen, de verdeelsleutels voor de vergoeding en auteursrechten, de mogelijkheid voorzien om al dan niet de samenwerking stop te zetten en de gevolgen hiervan, de mogelijkheid tot exploitatie van het werk omschrijven en de procedure bepalen wanneer er namaak of plagiaat van het werk wordt vast gesteld. Modellen van samenwerkingsovereenkomsten kunnen worden verkregen bij de auteursverenigingen.

De auteurswet stuurt in de eerste plaats aan op een overeenkomst tussen de verschillende coauteurs.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wie wordt beschermd door het auteursrecht? > Werken gemaakt door meerdere auteurs

Print Friendly, PDF & Email