Podiumkunsten

Voor haar auteurs die actief zijn binnen de podiumkunsten int en verdeelt deAuteurs opvoeringsrechten

Aangifte

Uw aangifte is de basis van onze werking: zorg ervoor dat deze steeds up to date is!
Download hier het aangifteformulier
of geef nieuw werk online aan via deauteurs.be/ledentoegang/aangiftemodule

Uw aangifte stelt de documentatiedienst in staat het gebruik van het repertoire in
kaart te brengen en zo een correcte uitbetaling aan de auteurs te verzekeren.
Aangifte is alleen mogelijk wanneer een werk gepubliceerd is.

Bent u met uw werk nog niet naar buiten gekomen, dan is het ten stelligste aanbevolen het te deponeren.

Juridisch

deAuteurs biedt haar leden gratis professioneel en juridisch advies over auteursrecht,
mediarecht, onderhandelingen, fiscaal en sociaal statuut, …
De juridische dienst leest contracten na, stelt modelcontracten ter beschikking, adviseert,
onderhandelt en bemiddelt in geval van conflicten.

Neem in uw contract met een producent steeds een reserveclausule ( voorbehoud voor collectief beheer) op,
die het principe herhaalt dat deAuteurs bepaalde rechten (zoals doorgifte via de kabel, thuiskopie,
kopierechten (reprografie), openbare uitlening en andere) voor u zal innen.
Download de reserveclausule als Word-bestand of als Pdf-bestand.

Inning & uitbetaling

De opvoeringsrechten die u toekomen worden door deAuteurs geïnd bij organisatoren. Onze dienst
podiumkunsten neemt contact op met producenten, onderhandelt over uw rechten, stelt opvoerings-
en schrijfcontracten op en komt actief tussenbeide bij de inning van uw auteursrechten bij organisatoren.
Aarzel nooit om ons op de hoogte te houden met betrekking tot de exploitaties van uw werk.

Internationaal

deAuteurs int over de hele wereld voor uw werken, middels een samenwerkingsakkoord met SACD.
deAuteurs zorgt zelf voor de verdeling ervan onder haar auteurs.

 

Print Friendly, PDF & Email