Professionele opvoeringen

Professionele gezelschappen zijn producenten die werken uit het repetoire van deAuteurs aan het publiek voorstellen en waarvan de medewerkers (acteurs, techniekers, regisseurs, …) een vergoeding ontvangen voor de voorstellingen binnen het kader van hun professionele activiteiten.

Onze theaterdienst assisteert je bij je aanvraag en onderhandelt de financiële voorwaarden met de auteur. Opgelet, wees tijdig met je aanvraag (bij voorkeur 6 maanden voor de start van de repetities).

Onze typeformulieren:

Contract

Indien de auteur zijn toestemming  geeft tot de opvoeringen, zal een opvoeringscontract worden afgesloten. Daarin wordt vastgesteld:  duur en territorium van de toestemming, het al dan niet exclusieve opvoeringsrecht, het aantal gewaarborgde opvoeringen, auteurspercentage en gegarandeerd minimum.

Inningen

Elke exploitatie van een werk uit het repertoire van deAuteurs geeft recht op een vergoeding. Dit betekent dat elk aangegeven werk in het repertoire van deAuteurs noodzakelijkerwijs voorwerp is van een inning bij elke opvoering ervan in België of in het buitenland.
Het principe van inning dat deAuteurs hanteert is dat van de proportionele vergoeding. De rechten worden berekend in functie van een percentage dat afgehouden wordt op de ontvangsten aan de kassa, hetzij op de verkoopsprijs, hetzij op basis van een gegarandeerd minimum, volgens de meest voordelige formule voor de auteurs. In welbepaalde gevallen zal namens de auteur contractueel een voorschot op de rechten worden gevraagd, dat wordt teruggestort aan de producent pro rata de geïnde auteursrechten. Voor meer informatie met betrekking tot onze tarieven, klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Op tournee:

Dankzij het samenwerkingsakkoord tussen deAuteurs en het internationale netwerk van SACD, kunnen onze  leden rekenen op een nauwkeurige opvolging en inning van de auteursrechten wereldwijd. Wij raden je ten stelligste aan om in het verkoopscontract steeds een voorbehoud te voorzien voor de auteursrechten, waarbij duidelijk wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de betaling van de auteursrechten (organisator dan wel producent). Bij niet-vermelding  zal de producent instaan voor de betaling van de auteursrechten. Contacteer onze theaterdienst voor meer info.

Tip voor organisatoren:

Aarzel nooit om in het begin van het seizoen uw programmering naar ons op te sturen.  Wij geven graag een overzicht van de producties  waarbij de theaterdienst van deAuteurs zal tussenbeide komen bij de inning van de auteursrechten.

Organisatoren van stand-up comedy:

Vergeet nooit  de volledige line-up (naam + duurtijd per optreden) door te sturen van alle stand-up comedians die in 1 programma optreden, het auteurspercentage zal immers proportioneel worden berekend in functie van het aandeel  van onze leden. Klik hier voor de aangifte van een stand-up comedy optreden.

Auteurs-producenten:

Auteurs die hun eigen theaterstuk produceren kunnen van bijzondere inningvoorwaarden genieten. Als dit van toepassing is op jou, neem dan contact op met onze auteursdienst.

En wat met benefieten?

In principe is elke opvoering van een werk uit het repertoire van deAuteurs onderhavig aan haar Algemene voorwaarden. Mits het uitdrukkelijke akkoord van de auteur en  contact met onze theaterdienst kan echter een uitzondering hierop worden voorzien.  Neem hiervoor tijdig contact op met onze theaterdienst.

 

Print Friendly, PDF & Email