professionele exploitatie

Aanvraag voor toestemming tot de professionele exploitatie van een origineel werk uit het repertoire van deAuteurs

Gelieve het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen.
Op basis van deze gegevens zullen wij een aanvraag indienen bij de auteur(s) / rechthebbende(n) die wij vertegenwoordigen.

A. Het gezelschap

Vertegenwoordigd door:
Functie:
Adres
Telefoonnummer
E-mail

B. wenst te exploiteren:

Titel:
Auteur(s) van het oorspronkelijke werk:
Uitgever:

Muziek

Componist(en) van de originele muziek:
Titel(s) en duur van de originele gebruikte muziek:
Titel(s) en duur van de voorafbestaande gebruikte muziek:

C. en stelt de volgende exploitatievoorwaarden voor:

1. Territoriale begrenzing:

Landen:

Stad en zaal (plaats waar de première zal plaatsvinden):

Tournee:
Gemiddelde zaalcapaciteit:
Gemiddelde ticketprijs:

2. Duur van de gevraagde toestemming:

van tot

3. Exclusiviteit gedurende deze periode:

Aantal gewaarborgde voorstellingen:

D. op basis van de volgende elementen die in aanmerking zullen worden genomen:

het betreft een eigen productie van het gezelschap
het betreft een coproductie tussen het gezelschap en (een) coproducent(en)
Gelieve hierbij de namen van de coproducent(en) in te vullen, met hun inbreng:

E. Voor gezelschappen die niet van een vaste subsidie genieten:

Budget voor de voorstelling:

Uitkoopsom van de voorstelling (in geval van tournee):

Om uw aanvraag te vereenvoudigen, willen wij u vragen om een nota bij te voegen waarin uw gezelschap wordt voorgesteld en eventueel een dossier waarin het project wordt toegelicht.