speellijst

Datum van aangifte:  
Naam gezelschap (verplicht):  
Titel van het werk:  
Naam van de auteurs:  
E-mail contacpersoon:  
Stad  
Land  
Zaal  
Aantal opvoeringen  
Data opvoeringen  
AANKOOPPRIJS
verduidelijk of de prijs
- geldt voor 1 opvoering of voor de reeks
- met of zonder BTW is
- onkosten omvat
 
NAAM EN ADRES VAN DE ORGANISATOR *
(die de rechten zal betalen)
 

* Wanneer geen auteursrechten worden betaald door de organisator zal de producent instaan voor het saldo of het volledige bedrag van de auteursrechten.


 Specifieke clausule met betrekking tot voorstellingen in Nederland :

Indien u wenst dat de lokale Nederlandse organisator de rechten betaalt, dient volgende clausule in uw verkoopscontracten op te nemen:

“ De lokale organisator is verantwoordelijk voor de betaling van de auteursrechten t.v.v. de auteur(s)(aangesloten bij auteursvereniging deAuteurs) en zal ze aan deAuteurs overmaken. Deze rechten worden berekend op de bruto-recette of de uitkoopsom van de productie (waarbij de uitkoopsom zal worden beschouwd als minimum), volgens de formule die het meest in het voordeel valt van de auteur(s).

Alle betalingen aan deAuteurs moeten rechtstreeks op volgend rekeningnummer worden overgemaakt:
Rekeningnummer: 363 0899179 29
DOMICILIERING : ING Marnix Business Branch, Troonstraat 1, 1000 Brussel (België)
B.I.C. (SWIFT adress ) : BBRUBEBB
IBAN ( International Bank Account Number) : BE26 3630 8991 7929

De auteursrechten dienen, ten laatste, 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald.

Indien deze clausule niet in het verkoopscontract voorkomt, is het uiterst moeilijk om de rechten bij de Nederlandse organisator te innen en is deAuteurs genoodzaakt een factuur aan het producerende gezelschap te sturen. Gelieve steeds een kopie van het contract met de lokale oganisator naar deAuteurs te sturen.