Statuten

Hoofdstuk I: vorm – benaming – maatschappelijke zetel – doel – duur van de Vennootschap

 Artikel een: Rechtsvorm – benaming

De Vennootschap neemt de vorm van een burgerlijke coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij bestaat onder de benaming “deAuteurs ”.

Op alle van de Vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken zal de naam van de Vennootschap steeds op duidelijk en leesbare wijze worden vermeld, voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “burgerlijke coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “CVBA-Burg. Ven.”.

 Artikel twee: Zetel van de Vennootschap

De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd in de Koninklijke Prinsstraat 87 te 1050 Brussel.

Hij kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur verplaatst worden.

volledig artikel
Print Friendly, PDF & Email