Tarieven voor amateurtheater

1. Algemeen

Onder voorbehoud van hogere voorwaarden die de auteurs stellen, wordt de auteursvergoeding berekend op basis van de zaalcapaciteit en de ticketprijzen volgens de hierna vermelde formule, op voorwaarde dat het gezelschap haar aanvraag tot opvoering minstens 6 weken voor de voorstelling(en) indient bij deAuteurs.

 

2. De tarieven

De percentages en minima hebben betrekking op de auteursrechten, de administratieve kosten en de sociale kas van de auteurs vertegenwoordigd door SACD-deAuteurs. Op deze tarieven wordt een BTW van 6% toegepast.


Voor niet-leden van Opendoek

Voor zalen van  0 tot 90 plaatsen :  SACD-deAuteurs int een forfaitair bedrag aan auteursrechten van 80 euro, corresponderend aan het gegarandeerde minimum

Voor zalen van 91 tot 300 plaatsen: Forfait van 80 € + (1.35 € x ((90% van de zaalcapaciteit)-90 plaatsen) x gemiddelde ticketprijs) x  auteurspercentage ( 12.60%(+60 min) of 8.4%(31-59 min) of 4.70%(0-30 min), naargelang de duur van het werk)


Voor leden van Opendoek          

Voor zalen van  0 tot 90 plaatsen :  SACD-deAuteurs int een forfaitair bedrag aan auteursrechten van 70 euro, corresponderend aan het gegarandeerde minimum

Voor zalen van 91 tot 300 plaatsen: Forfait van 70 € + (1.15 € x ((90% van de zaalcapaciteit)-90 plaatsen) x gemiddelde ticketprijs) x  auteurspercentage ( 12.60%(+60 min) of 8.4%(31-59 min) of 4.70%(0-30 min), naargelang de duur van het werk)

Bij zalen van 241 tot 300 plaatsen wordt het forfait van 240 plaatsen aangerekend.


Zalen vanaf 301 plaatsen:

Inning op basis van de recette, met een gegarandeerd minimum. Het gegarandeerde minimum wordt als volgt berekend:

(Zaalcapaciteit / 2) x gemiddelde ticketprijs x auteurspercentage

In geen geval kan het gegarandeerde minimum kleiner zijn dan het forfait van een zaal van 300 plaatsen.


Opmerkingen:

  •  Indien de toegangstickets gratis zijn of indien de gemiddelde ticketprijs lager is dan 4 euro, wordt een gemiddelde prijs van 4 euro toegepast bij de berekening van de auteursrechten.
  • Voor zalen vanaf 301 plaatsen wordt de vergoeding voor de auteur berekend op basis van de brutorecette, zonder enige andere aftrek van kosten.
  • Indien de voorstelling slechts gedeelten van werken bevat die behoren tot het repertoire van SACD-deAuteurs, wordt de auteursvergoeding berekend op basis van de bijdragen van de SACD-deAuteurs-leden.
  • Bij zalen tot 300 plaatsen worden de auteursrechten berekend op basis van een forfaitair bedrag. De betaling hiervan stelt de gezelschappen vrij van het opsturen van de recettes die resulteren uit de opvoeringen. SACD-deAuteurs houdt zich het recht voor om een gezelschap te controleren in geval van manifest wangedrag tussen de vergoeding dat door het gezelschap werd betaald en de gegenereerde recette.

 

De gezelschappen die het forfait wensen vooraf te betalen, genieten een korting van 10%, berekend op de rechten, exclusief BTW. Bij reeksen van meer dan 7 voorstellingen in dezelfde zaal wordt een reductie van 5% gegeven vanaf de 7e voorstelling.
De betaling dient te gebeuren ten laatste op de dag voor de voorstelling. Indien er geen betaling is gebeurd binnen de vooraf gestelde termijn, zal het gefactureerde bedrag met 10% worden vermeerderd.

Print Friendly, PDF & Email