Waarom beroep doen op een beheersvennootschap

deAuteurs vertegenwoordigt een rijk en gediversifieerd repertoire. Wij helpen u om in contact te komen met de auteurs: uw vraag tot toestemming kan snel behandeld worden en de productie kan van start gaan.
deAuteurs biedt u de volgende garantie:
een effectieve toestemming, die duidelijk gedefinieerd is naar tijd en territorium en die nadien niet meer kan in twijfel getrokken worden;
een tarief vastgesteld volgens objectieve en uniforme parameters die van bij de start duidelijk zijn;
een bevrijdende betaling, zonder verrassingen (met name fiscale) of supplementen na afloop;
Zou u er op uw eentje ook wel raken? Mogelijk, maar dan niet aan dezelfde voorwaarden en al helemaal niet met dezelfde harde garanties. Niets zo vervelend als op een moment een geplande productie te moeten stopzetten omdat de nodige garanties ontbreken.