Waarom deAuteurs

De beheersvennootschappen SACD en Scam hebben de laatste tien jaar een grondige ervaring opgebouwd in de inning en verdeling van auteursrechten. Vandaag leveren meer dan 500 Nederlandstalige auteurs een – overigens uitmuntende – bijdrage aan het repertoire: in het Vlaamse audiovisuele landschap valt de aanwezigheid van SACD en Scam niet te ontkennen, en ook in de literaire wereld en de theaterwereld kunnen ze bogen op een kwalitatief hoogstaand, zij het in getal bescheiden, aandeel. De visuele kunstenaars worden verenigd in SOFAM, de vennootschap die in 2007 dit internationale netwerk én het repertoire kwam versterken.
Hoewel onze Nederlandstalige auteurs aangeven dat ze tevreden zijn met hun beheersvennootschappen, leeft toch het verlangen naar meer gerichte diensten die tegemoet komen aan de specifieke culturele en professionele identiteit van de Nederlandstalige culturele sector. Volgens hen is een aanpassing van de bestaande structuur noodzakelijk om deze identiteit ten volle tot haar recht te doen komen. Bovendien blijken de auteurs voor de exploitatie van hun werken het vizier ook naar het noorden te richten: deAuteurs stelt zich daarom tot doel de grenzen tussen de culturele operatoren in België en Nederland te beslechten en het Vlaamse karakter van haar auteurs binnen een internationaal netwerk te benadrukken.
Waarom dan geen volledig nieuwe vereniging, die los staat van SACD, Scam en SOFAM? De Nederlandstalige auteurs hebben duidelijk te kennen gegeven dat de creatie van een volstrekt nieuwe vennootschap, dat niet kan terugvallen op de expertise van het bestaande netwerk, niet het nodige vertrouwen geniet en dat het doorsnijden van de internationale banden met Europa een groot verlies zou betekenen. De ontwikkeling van deAuteurs moet daarom worden gezien als het logische vervolg op tien jaar activiteit binnen de schoot van SACD en Scam voor en door de Vlaamse auteurs. SACD, Scam en SOFAM, van hun kant, beschouwen deze evolutie als een verrijking voor het auteursrecht en de artistieke creatie en zullen hun volledige medewerking verlenen aan het project, evenals de Vlaamse Auteursvereniging, die met haar waardevolle inbreng deAuteurs mee op de sporen heeft geholpen.