Wanneer verstrijkt het auteursrecht voor anonieme en pseudonieme werken?

Voor anonieme en pseudonieme werken evenals voor werken die gepubliceerd worden in verschillende delen, banden, nummers of afleveringen gaat de termijn van 70 jaar in op het tijdstip dat het werk voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt.