deAuteurs in het kort

deAuteurs is een niet-commerciële burgerlijke collectieve vennootschap zonder winstoogmerk die de auteursrechten of royalty’s beheert voor auteurs in Vlaanderen actief binnen de categorieën literatuur, televisie- en radiofictie, bioscoopfilm, documentaire, strip en illustratie, theater, dans, scènemuziek en multimediafictie.

De minister van Economie gaf op 25 augustus 2011 zijn akkoord voor de oprichting van de nieuwe beheersvennootschap.
Op 7 september 2011 werd het ministerieel besluit gepubliceerd in het Staatsblad.

deAuteurs stelt zich tot doel de auteurs op de Nederlandstalige markt te verenigen en een constructieve dialoog aan te gaan met producenten, televisiezenders en theaterorganisatoren. Ze wil het collectieve beheer in Vlaanderen en Nederland optimaliseren, en heeft daarvoor op regelmatige basis overleg met de Nederlandse Stichting Lira en VEVAM. Dit heeft bovendien het voordeel dat ervaringen en best practices uit beide landen voortdurend kunnen worden gedeeld.

deAuteurs wordt in haar beleid bijgestaan door de representatieve auteurs- en vakverenigingen, die via de Raad van Verenigingen de vinger aan de pols houden en op regelmatige basis de nodige input leveren voor een efficiënt en correct rechtenbeheer. De beslissingen worden genomen door de Raad van Bestuur – die eveneens uitsluitend uit auteurs bestaat. deAuteurs: door auteurs, voor auteurs.

volledig artikel
Print Friendly, PDF & Email