Wat gebeurt er bij het verstrijken van de beschermingstermijn?

Eens de beschermingstermijn is verstreken, valt het auteurswerk in het ’openbaar domein’ (of publiek domein). Dit heeft tot gevolg dat de exploitatierechten van het auteurswerk niet meer exclusief zijn en dat éénieder het werk voor eigen rekening mag exploiteren.