Wat is de beschermingstermijn?

De bescherming van een werk via het auteursrecht bestaat vanaf het moment dat het werk bestaat. Een eerste fase van de beschermingstermijn loopt vanaf dit moment gedurende het ganse leven van de auteur, van de maker van het werk. Een tweede fase in de beschermingsduur neemt een aanvang met het overlijden van de auteur. Het auteursrechtloopt tot 70 jaar na de dood van de auteur.

Na het overlijden van de auteur blijft het auteursrecht, m.a.w. zowel de vermogensrechten als de morele rechten, gedurende 70 jaar bestaan ten voordele van de persoon die de auteur zelf heeft aangeduid, ofwel indien dit niet gebeurde ten voordele van zijn erfgenamen of de rechthebbenden.