Wat is het verschil tussen een afstand van rechten (cessie) en een licentieoverdracht (concessie)?

De vermogensrechten van de auteur kunnen het onderwerp uitmaken van een afstand of cessie (dat kan vergeleken worden met een verkoop) of een licentie of concessie (dat kan vergeleken worden met een verhuur).

Bij een afstand van rechten gaat de eigendom van de rechten over op de verkrijger van de rechten. Maximaal kunnen dus alle vermogensrechten tegelijk worden afgestaan , onbeperkt en volledig. Maar men kan zich ook beperken tot de afstand van één vermogensrecht (bvb. het reproductierecht), terwijl men alle andere rechten niet afstaat. Een licentie is een overeenkomst waarbij het gebruik van rechten aan een bepaald persoon wordt toevertrouwd. De verkrijger van de licentie (licentienemer) mag het werk waarop de licentie betrekking heeft exploiteren op de wijze die hem wordt toevertrouwd. Diegene die de licentie verleent (licentiegever) blijft eigenaar van de rechten: hij verleent de licentienemer enkel het recht om bepaalde rechten te gebruiken.

En de praktijk is het onderscheid niet altijd even gemakkelijk te maken. In de meeste gevallen spreekt men namelijk van een ‘overdracht van rechten’, wat een overkoepelende term is, waaronder zowel de licentie als de afstand van auteursrechten kan worden onder verstaan.

Zelfs indien de auteur al zijn vermogensrechten overdraagt, dan nog blijft hij eigenaar van zijn morele rechten (zie Wat zijn morele rechten?)