Over deAuteurs cvba

deAuteurs is een niet-commerciële burgerlijke collectieve vennootschap zonder winstoogmerk die de auteursrechten beheert voor auteurs in Vlaanderen actief binnen de categorieën literatuur, televisie- en radiofictie, bioscoopfilm, documentaire, strip en illustratie, theater, dans, scènemuziek en multimediafictie.

Ze werd op 25 augustus 2011 erkend bij Ministerieel Besluit. Ze heeft haar maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Koninklijke Prinsstraat 87 en heeft het ondernemingsnummer 0837.299.149.

deAuteurs is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

Eigendom van de website en intellectuele rechten

Deze website (www.deauteurs.be) is eigendom van deAuteurs. De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan deAuteurs of rechthebbenden waarmee deAuteurs afspraken heeft.

Het is niet toegelaten informatie van deze website te gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van deAuteurs, tenzij je je kan beroepen op een wettelijke uitzondering.

Gebruik van onze website

Alle inhoud die wordt verspreid via deze website wordt louter ter informatie beschikbaar gesteld. deAuteurs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik hiervan. Dit geldt zowel voor de informatie die deAuteurs zelf ter beschikking stelt op haar website als informatie van derden waarnaar gelinkt wordt. Het plaatsen van links naar websites van derden impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

deAuteurs probeert haar website zo volledig mogelijk en actueel te houden. Informatie op de website kan dan ook regelmatig worden bijgewerkt of gewijzigd.

Heb je een opmerking over de inhoud van de website, suggesties of een klacht, stuur dan een mail naar info@deauteurs.be.

deAuteurs kan niet garanderen dat haar website steeds probleemloos werkt en kan dan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke storing van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De informatie op de website is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Het kan dan ook nooit als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Privacyverklaring

Alle persoonsgegevens die via deze website worden ingezameld zullen door deAuteurs worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor interne doeleinden. Als deAuteurs jouw gegevens meedeelt aan derden, dan waarborgt ze steeds over de confidentialiteit daarvan. Jouw gegevens worden in elk geval nooit met een commercieel oogmerk of voor promotiedoeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die door deAuteurs worden verwerkt. Je kan altijd vragen dat jouw gegevens aangepast worden door een mail te sturen naar info@deauteurs.be.

Wij respecteren de vertrouwelijkheid van jouw mail. deAuteurs en haar medewerkers zijn trouwens wettelijk gebonden door het beroepsgeheim op grond van artikel XI.281 WER. Onze uitgebreide privacyverklaring vind je hier terug.

Contactgegevens en aanpassingen

Als je vragen heeft over bovenstaande juridische informatie, dan kan je ons contacteren via info@deauteurs.be.

deAuteurs kan deze bepalingen steeds aanpassen. Wij raden je dan ook aan om deze bepalingen regelmatig te controleren.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De bovenstaande juridische bepalingen zijn onderworpen aan Belgisch recht.

Elk geschil in verband met de website van deAuteurs (www.deauteurs.be) en/of jouw persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brussel, met uitsluiting van iedere andere instantie.