'Puin Van Eden' van Freek Mariën en Carl Von Winckelmann © Clara Hermans

Interesse in een werk? deAuteurs informeert.

Veelgestelde vragen

Op zoek naar meer informatie? Bekijk onze INFO-pagina

Nuttige links

Reprobel

De overkoepelende organisatie die in België belast is met de inning en de verdeling onder auteurs en uitgevers van de vergoedingen uit de wettelijke licenties voor de reprografie en het openbaar leenrecht.

Auvibel

Auvibel is een collectieve beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik van beschermde werken.

Vlaams Fonds voor de Letteren

Het VFL draagt via een geïntegreerd letterenbeleid zorg voor een dynamisch en divers letterenveld, waarbij de auteur en de lezer centraal staan. Het wil een breed toegankelijk literair landschap mogelijk maken en de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid geven in binnen- en buitenland.

VAF

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een vzw die tot doel heeft de ondersteuning van alle activiteiten op audiovisueel vlak in Vlaanderen. Het is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering. Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds.

Screen Flanders

Via Screen Flanders geeft de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen, een financieel duwtje in de rug.

Flanders Image

Flanders Image is de promotiecel van het Vlaams Audiovisueel Fonds en begeleidt waar mogelijk Vlaamse producenten en makers van audiovisuele creaties op het vlak van marketing (publiciteit, promotie, reclame, publieksonderzoek, etc.).

Cultuurloket

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning voor de cultuursector. Ze streeft er naar op een behapbare manier de juridische, zakelijke en bedrijfseconomische kwesties van de sector te duiden, met respect voor de essentie van het ondernemen in het algemeen.

Flanders Doc

Flanders Doc is een interactieplatform voor de documentaire sector in Vlaanderen.

Creatief Schrijven

Creatief Schrijven vzw is gepassioneerd door taal en is een open huis voor iedereen die schrijft of wil schrijven.

Opendoek

OPENDOEK is de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel.

Mediarte

Mediarte is het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector en de filmproductie in België en omvat alle private radio-zenders, tv-stations, productiehuizen, facilitaire bedrijven en digital agencies.

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.

Privacycommissie

De opdracht van de Privacycommissie is erop toezien dat de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd.

Voor Wat Hoort Wat

Een sensibiliseringscampagne gelanceerd door uitgevers en auteurs om beleidsmakers op te roepen om de reprografieregeling dringend bij te sturen. Ze willen iedereen bewuster maken over de nieuwe spelregels voor het fotokopiëren.