Fiscaal dossier

Auteursrecht

Het auteursrecht roept heel wat vragen op. Wat wordt precies beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten? Wie kan die rechten uitoefenen, welke zijn de voorwaarden, welke zijn de uitzonderingen? Hoe lang is het auteursrecht van toepassing? Welke zijn de rechten op vergoeding?

Hier vind je alle informatie over het auteursrecht.

Leenrecht

Dankzij de Europese Richtlijn van 1992 is het leenrecht bij ons tot stand gekomen. Ze wil aan auteurs en uitgevers een
billijke vergoeding toekennen wanneer hun werken worden ontleend via publieke instellingen.

Wetboek Economisch Recht

Het Wetboek Economisch Recht bundelt de bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Wie is auteur?

Het dossier 'Wie is auteur' neemt het (co)auteurschap onder de loep en bekijkt de wettelijke bepalingen ivm. titulariteit. Daarna wordt per categorie van werken (audiovisuele, literaire en theaterwerken) nagegaan wie zich auteur kan noemen van een auteursrechtelijk beschermd werk.

Literaire uitgavecontracten

deAuteurs helpt je bij het lezen van jouw uitgavecontracten door je te wijzen op de meest voorkomende valkuilen, je een aantal juridische begrippen uit te leggen en je de juiste reflexen aan te leren.
Het dossier literaire uitgavecontracten is een handige gids bij het nalezen of onderhandelen van jouw contracten.