Algemene Vergadering

Op donderdag 8 juni 2023 om 16u organiseert deAuteurs haar algemene vergadering in het Zuiderpershuis in Antwerpen.

Alle documenten m.b.t. de vergadering kunnen vennoten hier nalezen.

deAuteurs Academy

Na een geslaagde eerste sessie van deAuteurs Academy rond de (para) fiscale hervorming van auteursrechten stond op 31 maart om 10u de tweede digitale infosessie rond auteurscontracten en onderhandelingen op het programma.

Gastspreker Meester Emmanuel Van Melkebeke – partner bij JVM avocats en juridisch adviseur voor deAuteurs- ging als expert ter zake dieper ingaan op de rechten en plichten in auteurscontracten en de do’s en dont’s bij onderhandelingen. Na de uiteenzetting volgde een Q&A.

Zijn presentatie is beschikbaar via de ledentoegang.

Online aangifte

Via deze online module kan je:

  • een aangifte van je werk doen
  • een nieuwe exploitatiewijze aan een werk toevoegen
  • jouw contracten opslaan en beheren

Om in te loggen heb je jouw auteurscode en paswoord nodig.

Online rekening

Het is niet uitgesloten dat je auteursrechten ontvangt van meerdere partijen. Via deze module kan je jouw rechten in kaart brengen en efficiënt beheren. De tool berekent bovendien het bedrag aan roerende voorheffing dat moet worden afgehouden op het geheel van uw inkomsten.

Om in te loggen heb je jouw auteurscode en paswoord nodig.

Online deponeren

Deponeren via e-dpo kan 24 uur op 24.
Creëer een account, upload jouw bestand en betaal online.
Om in te loggen gebruik je de login en paswoord die je hebt opgegeven bij het aanmaken van het e-dpo account.

Feedback, suggesties & klachten

Heb je opmerkingen en/of suggesties?
Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw zaak werd aangepakt of afgehandeld?
Via deze pagina meld je het aan onze medewerkers.

Sociaal fonds

De financiële situatie van auteurs is bij tijden zeer precair door de specifieke structuur van inkomsten. Een film maken, een theaterstuk of boek schrijven of een voorstelling uitwerken vraagt tijd. Inkomsten zijn onregelmatig en dienen gedurende bepaalde periodes te worden aangevuld met subsidies, werkloosheidsuitkeringen of –in het slechtste geval- spaarcenten.

deAuteurs wil op deze momenten steun bieden aan haar leden door middel van het toekennen van financiële steun via een sociaal fonds.