Het gebeurt dat zelfs die middelen niet volstaan om de kosten van het dagelijks leven te dragen. En dit zonder rekening te houden met de toevalligheden van het leven zoals hospitalisatie, uitzetting of andere tegenslagen.

deAuteurs wil op deze momenten steun bieden aan haar leden door middel van het toekennen van financiële steun via een sociaal fonds.

Doel

Het doel van het sociaal fonds is financiële hulp te verlenen aan auteurs die, naar het oordeel van het bestuur, door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden raken of zijn geraakt, voor zover niet op andere wijze in die hulpverlening kan worden voorzien.

Voor meer informatie over het reglement van het sociaal fonds kan u contact opnemen met Barbara Cardoen, adjunct-directeur via bcardoen@deauteurs.be.

Type
Nieuws, Audiovisueel, Literatuur, Podiumkunsten, Strip & Illustratie
Datum
05.03.2019