deAuteurs is een niet-commerciële burgerlijke collectieve vennootschap zonder winstoogmerk.

Als jongste van de beheersvennootschappen in België werd ze daartoe vergund door een Ministerieel Besluit gepubliceerd in het Staatsblad van 7 september 2011.

deAuteurs wil auteurs op de Nederlandstalige markt  verenigen en een permanente constructieve dialoog aangaan met producenten, televisiezenders en theaterorganisatoren. Ze wil het collectieve beheer in Vlaanderen en Nederland optimaliseren, en heeft daarvoor op regelmatige basis overleg met zowel Belgische als Nederlandse collega beheersvennootschappen. Hierdoor kunnen ervaringen en best practices tot zelfs over de landsgrenzen worden gedeeld.

Ook met de representatieve auteurs- en vakverenigingen wordt regelmatig overlegd. Op die manier wordt de vinger aan de pols gehouden en op regelmatige basis de nodige input geleverd voor een efficiënt en correct rechtenbeheer.

De beleidsbeslissingen van deAuteurs worden genomen door de raad van bestuur die uitsluitend uit auteurs bestaat, voor auteurs, door auteurs.

Een waaier aan diensten

deAuteurs biedt haar leden een waaier aan diensten: ze beheert hun rechten, biedt juridisch en professioneel advies, gratis depots en beurzen.

1. CORRECTE EN TRANSPARANTE INNING EN VERDELING VAN RECHTEN:

  • Opvoeringsrechten
  • Reproductierechten van boeken, video, dvd
  • Uitzendrechten op radio of televisie, digitale platformen, alsook kabel- en satellietrechten
  • Video-on-demand-rechten (VOD) van diensten zoals Net gemist, Ooit gemist, Eyewatch,…
  • Exploitaties via internet (Google) of andere elektronische netwerken
  • Reprografierechten voor het kopiëren van beschermde werken op papier
  • Thuiskopierechten voor het kopiëren in familiekring van een audiovisueel werk of een geluidswerk op videocassette, cd of dvd
  • Leenrecht

2. JURIDISCH EN PROFESSIONEEL ADVIES

De juridische dienst van deAuteurs legt zich toe op alle aspecten van het beroepsleven van de auteurs: ze biedt steun bij het onderhandelen van individuele contracten met uitgevers, producenten en theaterorganisatoren. Ze stelt modelcontracten ter beschikking, bemiddelt bij conflicten en adviseert haar leden omtrent het fiscale en sociale statuut van auteurs en hun rechten.

3. CULTURELE STEUN EN PROMOTIE

deAuteurs beschikt over een jaarlijks budget om projecten van Nederlandstalige auteurs te helpen verwezenlijken. Het programma dat auteurs ondersteunt, wordt geregeld aangepast om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun noden binnen een voortdurend veranderend cultureel landschap. Bovendien worden de auteurs op de hoogte gehouden van de culturele agenda in België en in het buitenland.

4. DEPOTS

deAuteurs beschikt over een depotdienst. Een depot is een voorzorgsmaatregel die objectieve argumenten geeft bij betwisting of een proces wegens plagiaat.

Wanneer er een werk wordt gedeponeerd bij de Auteurs, ontvangt men een attest met de datum van het depot, de identiteitsgegevens, de titel en het genre van het werk. Het werk zelf wordt bewaard onder gesloten en verzegelde omslag (fysiek depot) of in een virtuele kluis (depot online). Niemand heeft er toegang toe.

Alle soorten werken kunnen gedeponeerd worden: audiovisueel, theater, illustraties, wetenschappelijk, literatuur, musical, multi-media, radio, enz. ongeacht het ontwikkelingsstadium (synopsis, eerste draft, schets, enz.).

deAuteurs internationaal

DeAuteurs is gespecialiseerd in het beheer van auteursrechten in het Nederlandse taalgebied, maar vertegenwoordigt haar auteurs natuurlijk ook internationaal via de mandaten die zij hiertoe gaf aan de internationale Franse vennootschappen SACD en Scam. Je vindt hier (SACD: voor audiovisuele fictie auteurs en theaterauteurs), hier (Scam: voor audiovisuele non-fictie auteurs, vanaf pagina 5) en hier (Scam: voor literaire auteurs, vanaf pagina 5)  een lijst met de buitenlandse partnerbeheersvennootschappen van deAuteurs die persoonsgevens voor haar rekening kunnen verwerken.

Wil je graag meer weten over onze werking en activiteiten?

Barbara Cardoen
Adjunct directeur & ledenrelaties
T +32 (0)2 551 03 45
bcardoen@deauteurs.be