deAuteurs is een niet-commerciële burgerlijke collectieve vennootschap zonder winstoogmerk.

Als jongste van de beheersvennootschappen in België werd ze daartoe vergund door een Ministerieel Besluit gepubliceerd in het Staatsblad van 7 september 2011.

deAuteurs wil auteurs op de Nederlandstalige markt  verenigen en een permanente constructieve dialoog aangaan met producenten, televisiezenders en theaterorganisatoren. We willen het collectieve beheer in Vlaanderen en internationaal optimaliseren, en overleggen daarvoor op regelmatige basis met zowel Belgische als buitenlandse collega-beheersvennootschappen. Hierdoor kunnen ervaringen en best practices tot zelfs over de landsgrenzen worden gedeeld.

We zijn ook regelmatig in gesprek met de  representatieve auteurs- en vakverenigingen om zo de vinger aan de pols te houden, en op regelmatige basis de nodige input te leveren voor een efficiënt en correct rechtenbeheer.

De beleidsbeslissingen van deAuteurs worden genomen door de raad van bestuur die uitsluitend uit auteurs bestaat. Voor auteurs, door auteurs.

Een waaier aan diensten

We bieden onze leden verschillende diensten aan: het beheer van hun rechten, juridisch en professioneel advies, gratis depots en ondersteuning door middel van beurzen.

1. Correcte en transparante inning en verdeling van rechten:

 • opvoeringsrechten
 • uitzendrechten op radio of televisie
 • kabel- en satellietrechten, en directe injectierechten
 • video-on-demand-rechten (VOD)
  en exploitaties op digitale platformen
 • exploitaties via internet
 • wettelijke licenties zoals reprografie, privékopie, leenrecht, onderwijs en onderzoek, etc…
  Een gedetailleerde omschrijving van de rechten die deAuteurs beheert, kan je nalezen in de statuten.

2. Juridisch en professioneel advies

De juridische dienst van deAuteurs legt zich toe op alle aspecten van het beroepsleven van auteurs:

 • geeft steun bij het onderhandelen van individuele contracten met uitgevers, producenten en theaterorganisatoren.
 • stelt modelcontracten ter beschikking
 • bemiddelt bij conflicten
 • adviseert haar leden omtrent het fiscale en sociale statuut van auteurs en hun rechten.

3. Culturele steun en promotie

deAuteurs beschikt over een jaarlijks budget om projecten van auteurs te helpen verwezenlijken. We passen het programma van steunmaatregelen regelmatig aan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden binnen een voortdurend veranderend cultureel landschap. We houden onze leden op de hoogte van de culturele agenda, en bieden beurzen aan. Via partnerschappen met culturele organisaties in binnen- en buitenland ondersteunen we ons talent niet enkel lokaal, maar zetten we ook in op internationalisering.

4. Depots

deAuteurs beschikt over een depotdienst. Een depot is een voorzorgsmaatregel die objectieve argumenten geeft bij betwisting of een proces wegens plagiaat.

Wanneer een auteur een werk deponeert bij deAuteurs, ontvangt deze een attest met de datum van het depot, de identiteitsgegevens, de titel en het genre van het werk. Het werk zelf wordt bewaard onder gesloten en verzegelde omslag (fysiek depot) of in een virtuele kluis (depot online). Niemand heeft er toegang toe.

Alle soorten werken kunnen gedeponeerd worden: audiovisueel, theater, illustraties, wetenschappelijk, literatuur, musical, multi-media, radio, enz. ongeacht het ontwikkelingsstadium (synopsis, eerste draft, schets, enz.).

deAuteurs internationaal

DeAuteurs is gespecialiseerd in het beheer van auteursrechten in het Nederlandse taalgebied, maar vertegenwoordigt haar auteurs natuurlijk ook internationaal via de mandaten die zij hiertoe gaf aan de internationale Franse vennootschappen SACD en Scam. Je vindt hier (SACD: voor audiovisuele fictie auteurs en theaterauteurs), hier (Scam: voor audiovisuele non-fictie auteurs, vanaf pagina 5) en hier (Scam: voor literaire auteurs, vanaf pagina 5)  een lijst met de buitenlandse partnerbeheers-vennootschappen van deAuteurs die persoons-gegevens voor haar rekening kunnen verwerken.

Wil je meer weten over onze werking en onze activiteiten ?

Contacteer ons via info@deauteurs.be.