Overeenkomstig artikel XI 248/4 van het Wetboek van Economisch Recht is het aan de vennoten om het algemeen beleid van de vennootschap te bepalen op een aantal gebieden waaronder:

Niet-verdeelbare bedragen

Inhouding op rechteninkomsten en inkomsten uit beleggingen

Toewijzing rechten aan culturele, sociale en educatieve doeleinden

deAuteursfonds
Hoe de middelen voor culturele acties jaarlijks werden ingezet kunt u hier nalezen in de jaarverslagen.

Sociaal Fonds
Met de middelen die werden toegewezen aan sociale doeleinden werd een sociaal fonds in het leven geroepen. Het doel van het fonds is financiƫle hulp te verlenen aan auteurs die, naar het oordeel van het bestuur, door financiƫle omstandigheden in sociale moeilijkheden raken of zijn geraakt, voor zover niet op andere wijze in die hulpverlening kan worden voorzien. Het reglement kan u hier terugvinden.

Voor meer informatie hierover of bij vragen over uw specifieke dossier kan u contact opnemen met Barbara Cardoen, adjunct-directeur via bcardoen@deauteurs.be.