Het mandaat van een bestuurslid duurt vier jaar.
Om een evenwichtige vertegenwoordiging van de leden te verkrijgen zetelen in de raad van bestuur  ten minste één theaterauteur, een auteur van audiovisuele werken fictie, een auteur van audiovisuele werken documentaire, een auteur van literaire werken en een auteur van werken uit de grafische of beeldende kunst.
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter en twee ondervoorzitters, elk voor een hernieuwbaar mandaat van twee jaar.

De raad beslist over de handelingen of verrichtingen met betrekking tot haar maatschappelijk doel, behalve in aangelegenheden waarvoor de algemene vergadering of de algemeen directeur volgens de wet of de statuten bevoegd is.

Bekijk hier de procedure bij belangenconflicten.

Voorstelling raad van bestuur:

 

Raf Reyntjens - Voorzitter

Regie

Brunhilde Borms - Ondervoorzitter

Illustratie & literatuur

Angelo Tijssens - Ondervoorzitter

Theater

Ines Eshun

Regie

Kristof Bilsen

Gilles Coulier

Nele Vandael

Scenario

Sanne Nuyens

Gerda Dendooven

Literatuur & illustratie

Bettie Elias

Literatuur & illustratie

Willem Wallyn

Regie-Scenario