Het mandaat van een bestuurslid duurt vier jaar.
Om een evenwichtige vertegenwoordiging van de leden te verkrijgen zetelen in de raad van bestuur  ten minste één theaterauteur, een auteur van audiovisuele werken fictie, een auteur van audiovisuele werken documentaire, een auteur van literaire werken en een auteur van werken uit de grafische of beeldende kunst.
De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter en twee ondervoorzitters, elk voor een hernieuwbaar mandaat van twee jaar.

De raad beslist over de handelingen of verrichtingen met betrekking tot haar maatschappelijk doel, behalve in aangelegenheden waarvoor de algemene vergadering of de algemeen directeur volgens de wet of de statuten bevoegd is.

De raad van bestuur van deAuteurs komt op volgende data samen in 2019:

  • Maandag 25/02/2019
  • Dinsdag 30/04/2019
  • Donderdag 13/06/2019 (algemene vergadering)
  • Oktober 2019 (tbc)
  • November 2019 (tbc)

Bekijk hier de procedure bij belangenconflicten.

Voorstelling raad van bestuur:

 

Rik D’hiet - Voorzitter

Scenario

Carlo Van Baelen

Literatuur

Brunhilde Borms

Illustratie & literatuur

Fikry El Azzouzi

Theater

Bettie Elias

Literatuur

Eva Cardon (Ephameron)

Strip & illustratie

Lies Van Gasse

Illustratie & poëzie

Eva Küpper

Documentaire

Thom Vander Beken

Documentaire

Joël Vanhoebrouck

Regie

Raf Reyntjens

Regie