Statuten

Download hier de statuten van deAuteurs.

Algemeen reglement

Het algemeen reglement bevat volgende punten:

1. Vennoten

1.1 Algemene voorwaarden tot aansluiting
1.2 Erfgenamen en legatarissen
1.3 Verplichtingen van de vennoot

2.  Toewijzing en verdeling van de rechten

2.1 Aangifte
2.1.1 Literatuur
2.1.2 Podiumkunsten
2.1.3 Audiovisueel

2.2 Toewijzing van de rechten

3. Afrekening en voorschotten

3.1 Afrekening
3.2 Voorschotten

4. Klachtenprocedure

5. Belangenconflicten tussen vennoten

Download hier het algemeen reglement van deAuteurs.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen via info@deauteurs.be