deAuteurs reageert enkel op klachten die haar op een van bovengenoemde manieren bereikt hebben.
deAuteurs behandelt geen anonieme klachten. Je dient een belang te hebben evenals jouw identiteit, adres, telefoonnummer, mailadres en jouw persoons- of bedrijfsgegevens (zoals de rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het BTW-nummer) duidelijk in jouw klacht te vermelden.

Omschrijf nauwkeurig het onderwerp van jouw klacht en staaf dit zoveel mogelijk met de nodige documenten. deAuteurs kan je steeds om bijkomstige informatie vragen om jouw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

deAuteurs zal je binnen de tien werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging sturen en meedelen tegen wanneer je een antwoord mag ontvangen.

deAuteurs probeert jouw klacht zo snel mogelijk te behandelen en zal jouw uiterlijk binnen een maand na de dag waarop de klacht werd ingediend antwoorden. Enkel omwille van gemotiveerde uitzonderlijke redenen kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste een maand.

deAuteurs bezorgt je een schriftelijk antwoord en motiveert wanneer zij vindt dat jouw eis volledig of gedeeltelijk ongegrond is.

De wettelijke bepalingen kan je terugvinden in artikel XI.273/1 WER.