Onder een professioneel gezelschap wordt verstaan een gezelschap waarvan de medewerkers (acteurs, techniekers, regisseur, …) een vergoeding ontvangen voor de voorstellingen binnen het kader van hun professionele activiteiten.

Een werk kan bij meerdere vennootschappen aangegeven zijn. Er vindt geen onderlinge uitwisseling van gegevens plaats. Je zal ook van elke vennootschap een afzonderlijke factuur ontvangen voor de rechten. De rechten van de leden van deAuteurs worden bij mandaat geïnd door SACD. De factuur die je zal ontvangen, zal dus van hen afkomstig zijn.

Na ontvangst van jouw aanvraag, contacteren wij de auteurs in kwestie. Eens wij hun akkoord hebben verkregen, maken wij een toestemmingscontract op waarin de inningsmodaliteiten (geografische reikwijdte, duur, exclusiviteit, …) worden vastgelegd. Eens dit contract werd ondertekend en het eventuele gevraagde voorschot op de rechten werd betaald, kan u het stuk opvoeren onder de voorwaarden overeengekomen in het contract.

Wens je het stuk op te voeren buiten de overeengekomen periode, in een andere taal, in een ander land,…? Dan dien je opnieuw een aanvraag tot opvoering in te dienen.

VOOR MEER INFORMATIE

Lara Leo
Beheerder podiumkunsten
T +32 (0)2 551 03 57
lleo@deauteurs.be