Onder een amateurgezelschap wordt verstaan een gezelschap waarvan de medewerkers (acteurs, techniekers,… – uitgezonderd eventueel de regisseur) niet vergoed worden voor de voorstellingen binnen het kader van hun professionele activiteiten.

Een werk kan bij meerdere vennootschappen aangegeven zijn. Er vindt geen onderlinge uitwisseling van gegevens plaats. Je zal ook van elke vennootschap een afzonderlijke factuur ontvangen voor de rechten. De rechten van de leden van deAuteurs worden bij mandaat geïnd door SACD. De factuur die je zal ontvangen, zal dus van hen afkomstig zijn.

Na ontvangst van jouw aanvraag, contacteren wij de auteurs in kwestie. Eens wij hun akkoord hebben verkregen, zal je een automatische bevestiging van ons ontvangen en mag je het stuk opvoeren onder de voorwaarden vermeld in deze bevestiging.

Wens je het stuk op te voeren buiten de overeengekomen periode, in een andere taal, in een ander land,… ? Dan dien je opnieuw een aanvraag tot opvoering in te dienen.

Werd de toestemming geweigerd? Dan mag je het stuk niet opvoeren. Om niet voor verrassingen te komen staan, raden wij je aan de toestemming aan te vragen vanaf het moment dat je concrete plannen hebt en zeker voor je start met de repetities. Niet elke auteur antwoordt immers even snel. Hou hier rekening mee wanneer je jouw aanvraag doet.

Opgelet, wij verkopen geen tekstbrochures. Indien je niet weet waar je de brochures kan verkrijgen, kan je best informeren bij OpenDoek.

Wist je dat je als amateurgezelschap mogelijk in aanmerking komt voor een creatiepremie wanneer je het werk van een van onze leden opvoert?

Het formulier creatiepremie amateurtheater vind je hier.

VOOR MEER INFORMATIE

Lara Leo
Beheerder podiumkunsten
T +32 (0)2 551 03 57
lleo@deauteurs.be