Voor elke reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk heb je de toestemming van de auteur nodig. Hierop bestaan enkele wettelijke uitzonderingen, waaronder de reprografie, het openbaar leenrecht en de thuiskopie.

Reproducties die buiten de wettelijke uitzonderingen vallen, behoren tot het exclusieve recht van de auteur en moeten ook door de auteur toegestaan worden.

VOOR MEER INFORMATIE

Elizabeth Geerts
Beheerder literaire rechten
T +32 (0)2 551 03 57
ege@deauteurs.be