Voorwaarden om aan te vragen:

Wie:

  • Je bent minstens zes maand lid van deAuteurs, en auteur van minstens één werk dat werd uitgezonden (TV, streaming,…), vertoond (festival, museum-of professioneel galeriecircuit), professioneel opgevoerd (podiumkunsten), of uitgegeven door een professionele uitgeverij.
  • Schrijvers, scenaristen, regisseurs, auteurs van games of VR-werken met een concreet interdisciplinair project.
  • Of auteurs die voor het eerst een concreet project opstarten in een andere discipline dan degene waarin ze voordien actief waren: bv. een theatermaker met een project voor een filmscenario, een documentairemaker met een VR-project …

Wat:

Enkel kosten die rechtstreeks aan de ontwikkeling van het werk verbonden zijn, komen in aanmerking, zoals bv. reiskosten (prospectie, ontmoetingen met partners,…), de aankoop van specifiek materiaal (boeken, software,…). Kosten die verband houden met de productie of distributie worden niet aanvaard.

Budget: 1.000 eur

Onderdelen van de aanvraag

  • Beschrijving van het project (min.350/max.500 woorden) met logline, synopsis, opzet van het project.
  • Motivering van de beursaanvraag (min.350/max.500 woorden).
  • De financiële structuur van het project: producent, mogelijke partners, andere financieringsbronnen, cast, crew, …
  • Eventueel fragmenten, moodboard
  • Artistiek CV met vermelding van eerder werk, festivalselecties, prijzen etc.
  • Begroting van de uitgaven

Heb je nog vragen ? We helpen je graag verder. Contacteer Nathalie Capiau via info@deauteurs.be