Om deze media te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Deze bijdrage poogt een overzicht te geven van het vermoeden van overdracht met bijzondere aandacht voor de positie van de audiovisuele auteurs.

In het eerste deel brengen we de ontstaansgeschiedenis van het vermoeden van overdracht op nationaal en internationaal niveau in herinnering.

Nadien zoomen we dieper in op de voorgestelde wijzigingen en onderhandelingen die in 2013 en 2014 hieromtrent hebben plaats gevonden bij de totstandkoming van boek XI in het W.E.R.

Tot slot blijven we stil staan bij de huidige stand van zaken in de Belgische wetgeving en de laatste evoluties in andere lidstaten om vervolgens af te sluiten met enkele algemene beschouwingen.

Download hier het negende nummer van iTems

Datum
23.05.2015