Om deze media te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Voor u ligt het eerste literaire nummer.
Als auteursrechtenvereniging vinden we het ontzettend belangrijk om naast gevestigde waarden ook jong talent kansen te bieden en te ondersteunen. Daarom werken we samen met het initiatief ‘Jonge Helden’ op de Boekenbeurs én wijden er een groot deel van ons eerste magazine aan.

Wie Boekenbeurs hoort, denkt spontaan ‘boeken, boeken en boeken’. En die zijn er ook. Maar er is veel meer. De nieuwe generatie auteurs krijgt of wil zijn verhaal niet enkel in een boek kwijt. We spraken met enkelen van hen die naast schrijven en voorlezen ook bezig zijn met grafiek, video, audio etc. en allerhande performances brengen.

Grenzen vervagen, cross-over viert hoogtij, de toekomst van het klassieke boek staat ter discusssie. En dan kan ook de uitgeverswereld en het onderwijs niet achterblijven, getuige onze gesprekken met Peter Quaghebeur, directeur van WPG, en met Valerie Leirens, die vernieuwende AVI-boekjes maakt.

Verder vertellen we u hoe het nu gesteld is met het leenrecht. Na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie moet de Belgische wetgever de leenrechtregeling
herzien. Een ontwerp van koninklijk besluit ligt op de onderhandelingstafel. Wij geven een kort historisch overzicht en lichten onze visie toe.
De auteurs moeten een billijke en correcte vergoeding ontvangen voor de exploitatie van hun werken: of het nu over openbare uitlening, kopierecht, gebruik analoge of digitale boeken of cross-over projecten gaat. Alleen op deze manier kunnen jong talent en vaste waarden zich verder ontwikkelen. Daar zetten wij ons
voor in, elke dag opnieuw. Tal van literaire auteurs kiezen onbevangen voor nieuwe dynamische projecten en dat biedt mooie perspectieven voor de toekomst.

Download hier het eerste nummer van iTems

Datum
02.10.2012