Om deze media te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Grenzen zijn overigens de rode lijn doorheen dit nummer. Fysieke grenzen, zo getuige het interview met Hans Herbots: hij heeft het over zijn internationale Europese ervaringen en zijn agent in de States. Maar ook genregrenzen: Manu Riche stelt het vakjesdenken en de scheiding tussen fictie en non-fictie in vraag en Gust Van den Berghe kan je tegenwoordig ook in de opera terugvinden.

Verder in dit nummer wordt ingegaan op de visibiliteit van scenaristen op filmfestivals. Een onderwerp dat in november 2012 uitgebreid aan bod kwam tijdens het World Screenwriter Congress in Barcelona, bijgewoond door deAuteurs. Een recente studie wijst uit dat dit thema blijvende aandacht nodig heeft.

Eind 2012 stond de creatieve sector eventjes op zijn kop omdat men de roerende voorheffing op auteursrechten zou verhogen van 15 naar 25 % en dit zonder enige
vorm van overleg met de sector. Deze maatregel werd gelukkig geen realiteit dankzij een krachtdadig en solidair optreden van de sector. Met medewerking van deAuteurs
zag een creatief platform het levenslicht waarbij belangenverenigingen als de Unie van Regisseurs, de Scenaristengilde, de VAV en de Acteursgilde samen met enkele beheersvennootschappen en Unizo een gezamenlijk standpunt hebben ingenomen. Dit platform zal in 2013 verder actie ondernemen rond het sociaal statuut van de kunstenaar en andere topics die ons binden. In dit nummer zetten we de krachtlijnen van de huidige fiscale regeling nog eens uiteen.

2013 belooft een uitdagend jaar te worden voor het auteursrecht: de nieuwe leenrechtregeling is een feit en de regeling rond thuiskopie, kopierecht (reprografie) en het kopiëren in het onderwijs zullen verder worden uitgewerkt. Hopelijk kan ook de piraterij en het illegaal uitwisselen van bestanden op internet verder worden aangepakt.
Daarnaast zal het Hof van Beroep van Antwerpen zich uitspreken in de Telenetzaak en zullen onderhandelingen met nieuwe over the top spelers worden afgerond. Wij houden jullie op de hoogte. Vergeet niet regelmatig een kijkje te nemen op onze website voor de verdere evolutie van deze dossiers (www.deauteurs.be).

En deAuteurs? Wij groeien en bloeien verder. Wij zullen er alles aan doen om in 2013 onze leden zo correct en transparant mogelijk te bedienen. Met gebruikers,
overheid en andere partners in het veld kijken we uit naar een voortzetting van onze constructieve samenwerking. Dat zijn alvast enkele van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Wij wensen jullie veel leesplezier en een geweldig en grensverleggend jaar.

Download hier het tweede nummer van iTems

Datum
03.01.2013