Om deze media te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Het is ook de reden waarom het festival ‘Theater aan Zee’ reeds jaren geleden werd omgedoopt tot TAZ, vertelt festivalcoördinator Luc Muylaert in dit nummer. Hij noemt nieuwsgierigheid de essentie van mens-zijn en de basis van zijn multidisciplinaire festival. En daar kan deAuteurs niet ontbreken: wij steunen op TAZ het programma ‘Helden aan Zee’ waarbij een aantal jonge auteurs een forum krijgt, onder curatore van Lies Van Gasse.

Veel plaats voor jonge makers in dit nummer: we spreken met de veelbelovende Freek Mariën en de van veelheid smullende Janne Desmet, met dramaturg Peter Anthonissen hebben we het onder andere over de nieuwe generatie (theater)makers. We draaien ook even mee in de carrousel van ‘Suikerspin’, in de vorm van een gesprek met de schrijver Erik Vlaminck en met Marijke Pinoy, die in de theaterbewerking gestalte geeft aan het personage Miranda. En omdat podiumkunsten ook comedy omhelst, laten we stand-up comedian Michael Van Peel uitleggen waarom hij zijn vak vaak even pijnlijk als geweldig vindt.

In dit nummer vindt u ook een bondige stand van zaken over een dossier dat de voorbije maanden de culturele en audiovisuele sector sterk heeft verontrust: het behoud van de culturele uitzondering in het onderhandelingsmandaat van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. deAuteurs heeft hier samen met de beroepsverenigingen hard voor gepleit en wil alle politici danken die de culturele diversiteit verdedigd hebben en zullen blijven verdedigen.

Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer en mooie, grappige én ontroerende momenten wanneer u naar ons talent van eigen bodem gaat kijken in de wondere wereld van de podiumkunsten.

Download hier het derde nummer van iTems

Datum
10.07.2013