Om deze media te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Dat het boek niet dood is, bewijst de jaarlijkse boekenbeurs. We praten met André Vandorpe en Jef Maes van Boek.be over het boek in tijden van crisis en over de Boekenbeurs 2013. Op deze beurs vinden we ondermeer een stand van Confituur, het verbond van onafhankelijke boekenhandels. Karla de Ceulener en Gert De Bie geven meer uitleg. Op de stand van Confituur zet deAuteurs een aantal ‘Eigenzinnige Helden’ in de spotlight, een programma om in de gaten te houden. In een zeer interessante bijdrage neemt Carlo Van Baelen de Vlaams-Nederlandse boekenmarkt onder de loep.

Papier of digitaal, uiteindelijk draait het om de inhoud van het boek. Daarom spraken we met schrijver Peter Terrin, die het ondermeer heeft over zijn angst voor een biografie en met schrijver-journalist Louis Van Dievel in wiens boeken fictie en realiteit per definitie door elkaar lopen. Illustrator Sebastiaan Van Doninck geeft ons inzicht in hoe een illustratie tot stand komt en wat de meerwaarde ervan kan zijn voor een tekst. Dichter – vertaler – bloemlezer Koen Stassijns verleent tekst en uitleg bij zijn missie om poëzie naar zo veel mogelijk mensen te brengen.

Intussen staat ook het auteursrecht niet stil. In de zomervakantie werd een wetsontwerp uitgevaardigd om het auteursrecht op te nemen in boek XI van het wetboek van economisch recht. Dit ontwerp gaat verder dan een loutere codificatie van de huidige auteurswet en wil een regulator in het leven roepen die moet zorgen voor een transparant kader, duidelijke afspraken en meer controle. Het is nu wachten op het advies van de Raad van State waarna dit ontwerp verder behandeld wordt. Wij volgen dit uiteraard nauwgezet op en streven naar strategische allianties met alle spelers in de economische waardenketen om auteurs een billijk inkomen te blijven garanderen.

Inzake het kopierecht (reprografie) werd door het Europees hof van justitie in juli bevestigd dat printers onder de reprografievergoeding vallen. Wij kijken uit naar het KB dat dit in rekening brengt bij de bepaling van de vergoeding. De inkomstenderving voor literaire auteurs, zoals recent bewezen in een studie van Reprobel, is immers groot. In de zaak Telenet legden wij in oktober onze conclusies neer voor het hof van beroep: duizenden contracten werden overgemaakt om ons repertoire te bewijzen. Nieuwe evoluties in het auteursrecht willen wij voortaan toelichten in een zeswekelijkse digitale nieuwsbrief. Daarnaast blijft iTems, telkens gewijd aan een ander thema, drie maal per jaar verschijnen.

Het tweede literair nummer is er. Wij hopen dat u ervan zal genieten. Aarzel ook niet om feedback te geven of suggesties te doen voor een volgend nummer. Wij stellen uw mening op prijs. Bij deAuteurs staat de auteur centraal.

Download hier het vierde nummer van iTems

Datum
15.10.2013