Geef uw werken aan vóór 1 september 2020 !

Kopierechten vormen de vergoeding aan de auteur voor het kopiëren van zijn of haar uitgegeven of verspreide werk. Het spreekt voor zich dat kopierechten enkel verdeeld zullen worden onder die werken die ook effectief kopieerbaar zijn (van papier naar papier). Geef steeds tastbare werken aan: voor het uitdenken van een huisstijl kunnen wij geen rechten verdelen, voor een brochure die u in het kader hiervan heeft ontworpen, wel.

deAuteurs mikt zoals steeds op een betaling van de kopierechten op het einde van het jaar.

Hoe gaat u te werk?
U kan uw werken online aangeven via http://www.deauteurs.be/ledentoegang.
Inloggen doet u met uw auteurscode en paswoord, die u terug kan vinden op uw ledenpas.

Vervolgens navigeert u naar “aangifte werken” en klikt u rechts op “een werk toevoegen” indien het om een nieuw werk gaat. Indien u een nieuwe druk aan een bestaand werk wenst toe te voegen, kan u naar het tabblad “verstuurd” navigeren en vervolgens naast het werk in kwestie op “+Exploitatie” klikken.

Opgelet! Het werk is pas aangegeven wanneer het verschijnt onder het tabblad “verstuurd”. Hiertoe dient u onderaan het hokje aan te vinken en op “versturen en bewaren” te klikken. Wanneer u enkel op “bewaren” klikt, kan u het formulier later verder bewerken, maar hebt u de aangifte niet verstuurd en zal u voor dit werk dus ook niet vergoed worden.

U mag ons ook een gedetailleerde lijst met bovenvermelde gegevens bezorgen, deze mag u per mail versturen naar documentatiedienst@deauteurs.be. Gelieve het formulier te gebruiken dat u hier terugvindt.

Daarnaast willen we u ook vragen om ons een aparte lijst door te sturen van uw online-publicaties (blogs, e-books, digitale artikels, …). Wij nemen deze dan mee op voor de berekening van de literaire thuiskopie. Gelieve hiervoor dit formulier te gebruiken.

Heeft u vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Documentatiedienst via 02 551 03 57 of documentatiedienst@deauteurs.be

 

Type
Nieuws
Datum
19.08.2020