In het KB van 17 oktober dat vandaag 29/10/2021 werd gepubliceerd, werden de modaliteiten voor de toekenning en berekening van de compensatie vastgelegd.

De aanvraagprocedure verschilt afhankelijk van de exploitaties waarvoor u een compensatie aanvraagt. Hieronder vindt u meer info over de procedure.

VOORWAARDEN

  • U bent gedomicilieerd in België
  • U ontvangt uw auteursrechten op persoonlijke naam

WAARVOOR KAN U EEN COMPENSATIE AANVRAGEN?

U kan een aanvraag doen voor volgende exploitaties mits voorleggen van gemotiveerde bewijsstukken om de minderinkomsten aan auteursrechten als gevolg van de COVID-19 pandemie te staven (per referentiejaar):

  • Geannuleerde/uitgestelde theater/dans/circusvoorstellingen
  • Een boekvoorstelling die niet kon plaatsvinden
  • Een audiovisuele productie die niet is kunnen doorgaan

U hoeft enkel een aanvraag te doen voor geannuleerde/uitgestelde theater/dans/circusvoorstellingen indien u pas in 2020 of 2021 lid bent geworden van deAuteurs of indien uw activiteiten in ’17-’18-’19 niet representatief zijn voor uw minderinkomsten in 2020/2021. In andere gevallen wordt uw compensatie automatisch berekend.

HOE VRAAGT U UW COMPENSATIE AAN?

Bezorg ons ten laatste op 15 november uw aanvraag. Deze moet volgende elementen bevatten:

Gelieve de nodige documenten te bezorgen via mail met als onderwerp: “Aanvraag Covid-compensatie VOORNAAM NAAM” op volgend adres: info@deauteurs.be.

Onvolledige dossiers worden niet behandeld.

WELK BEDRAG ZAL U ONTVANGEN?

De berekening van uw compensatie is afhankelijk van de soort exploitatie.

Voor de theater/dans/circusvoorstellingen wordt uw compensatie in principe berekend op basis van uw gemiddelde inkomsten in de jaren ’17-’18-’19. Wij berekenen het verschil tussen dit gemiddelde en uw ontvangen auteursrechten in referentiejaren 2020 en 2021. Maximaal 70% van uw minderinkomsten worden gecompenseerd.

Indien uw activiteiten in ’17-’18-’19 niet representatief zijn voor uw minderinkomsten in 2020/2021, kan u een aanvraag indienen om de berekening te baseren op uw werkelijke verliezen (maximaal 70% hiervan), of – bij gebrek aan informatie over uitkoopsommen en/of ticketprijzen – ontvangt u een forfaitair bedrag van 150 EUR/referentiejaar waarin u inkomsten bent mislopen.

De compensatie bedraagt maximaal 10.000 EUR per referentiejaar.

Bedragen onder de 150 EUR/referentiejaar worden niet uitbetaald.

Voor bewezen geannuleerde boekvoorstellingen en audiovisuele producties ontvangt u een forfait van 150 EUR/referentiejaar.

NIET-LEDEN

Ook niet-leden kunnen een aanvraag richten tot één van de beheersvennootschappen die een compensatie ontvangen heeft van de overheid. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

VRAGEN OVER UW AANVRAAG?

U kan ons contacteren via mail: info@deauteurs.be.

 

Type
Nieuws
Datum
29.10.2021