Inschrijven is verplicht en dient te gebeuren via het formulier die alle leden per mail kregen toegestuurd. Niet ontvangen ? Contacteer ons via bcardoen@deauteurs of op het nummer 02/551.03.45.

Agenda

1. Aanstelling van het bureau2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 17 juni 20223. Beheersverslag van de bestuursraad voor het jaar 2022o Kennisname verslag van de commissaris over het jaar 2022o Goedkeuring balans en resultatenrekening per 31.12.2022 en financieel verslago Goedkeuring jaarverslag 20224. Goedkeuring van het verslag van het deAuteursfonds 20225. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 20226. Verkiezing bestuurders7. Toewijziging definitief niet-verdeelbare rechten met ingang van 1/1/20238. Goedkeuring provisionele inhoudingen 20239. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden (art. XI 258 WER)10. Onkostenvergoeding bestuurders11. Varia en vragen

Praktische informatie

ToelatingsvoorwaardenAlle vennoten kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering waarvoor zij stemgerechtigd zijn. Elke vennoot heeft één stem.

VolmachtenKan u er niet bij zijn, maar wenst u toch deel te nemen? Geef dan uw volmacht aan een collega-vennoot aan de hand van het volmachtformulier (terug te sturen vóór 26 mei 2023). Niemand mag meer dan één vennoot vertegenwoordigen.

StemmodaliteitenDe stemming gebeurt tijdens de vergadering die beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Beschikbare documenten

Onderstaande documenten voor de algemene vergadering zullen beschikbaar zijn via de ledentoegang vanaf 15 mei 2023. Om in te loggen heeft u uw auteurscode nodig, die u werd toegestuurd bij de bevestiging van uw aansluiting. U kan deze steeds opvragen bij de Auteursdienst, per mail via auteursdienst@deauteurs.be of op het nummer 02/551.03.42.

Punt 2 Ontwerpverslag Algemene Vergadering 17 juni 2022Punt 3A Verslag van de commissarisPunt 3B Jaarrekening boekjaar 2022Punt 3C Financieel verslag 2022Punt 3D Jaarverslag 2022Punt 4 Verslag deAuteursfonds 2022Punt 5 Kwijting aan bestuurders en commissaris 2022Punt 6 Verkiezing bestuurdersPunt 7 Toewijziging definitief niet-verdeelbare rechten met ingang van 1/1/2023Punt 8 Provisionele inhoudingen 2023Punt Toewijzing percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleindenPunt 10 Onkostenvergoeding bestuurders 2023

Type
Nieuws
Datum
08.05.2023